Τεχνολογική Καινοτομία για την Μετατροπή Κτιρίων σε Έξυπνα/Πράσινα Κτίρια

Η μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζεται εν μέρη στην αύξηση της ενεργειακής της αποδοτικότητας σε όλους τους τομείς της ενέργειας, τουλάχιστον κατά 32.5% έως το 20301. Από την άλλη πλευρά, οι κτιριακές εγκαταστάσεις στις ανεπτυγμένες χώρες έχει υπολογισθεί πως ευθύνονται για το 40% περίπου της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας2 και στη Ε.Ε για το 36% των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου. Είναι ξεκάθαρο λοιπόν πως πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στα κτίρια, λαμβάνοντας υπόψιν ότι η ανακαίνιση των ήδη υπαρχόντων ενεργοβόρων κτιρίων μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στην μετάβαση προς την καθαρή ενέργεια αφού θα μπορούσε να μειώσει την ενεργειακή κατανάλωση της Ε.Ε κατά 5-6% και να μειώσει την παραγωγή CO2 περίπου κατά 5%.

Το PHOENIX είναι ένα καινοτόμο ερευνητικό πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από το Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποσκοπεί στη μετατροπή του ρόλου των κτιρίων από στοχαστικούς κι ενεργοβόρους καταναλωτές σε ενεργούς παράγοντες, μέσω της οργάνωσης και της βέλτιστης παραγωγής, αποθήκευσης και κατανάλωσης ενέργειας, με στόχο την αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας, αφενός μεγιστοποιώντας το όφελος των καταναλωτών και αφετέρου διευκολύνοντας τη λειτουργία του δικτύου.

Το έργο θα σχεδιάσει ένα χαρτοφυλάκιο ICT λύσεων (IoT, AI και Data Analytics)  που θα καλύπτει όλες τις πτυχές αυτής της μετατροπής, από αναβαθμίσεις υλικού και λογισμικού που απαιτούνται σε εξοπλισμό παλαιού τύπου, έως αναλύσεις δεδομένων και παροχή υπηρεσιών τόσο για ενοίκους των κτιρίων όσο και για ενεργειακούς φορείς. Έτσι, το PHOENIX θα εκμεταλλευτεί τις τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης και τα αναλυτικά μοντέλα, ούτως ώστε να παρέχει το υψηλότερο δυνατό επίπεδο ευφυΐας σε υφιστάμενα κτίρια. Τα εργαλεία που θα προκύψουν από το έργο θα προσφέρουν τη δυνατότητα δημιουργίας ενός νέου πλαισίου που θα επιτρέψει τη βελτιστοποίηση της χρήσης ενέργειας και της εκμετάλλευσης υποδομών, ενώ ταυτόχρονα θα διευκολύνει τη δημιουργία νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων και start-ups  για την αξιοποίηση νέων επιχειρηματικών  ευκαιριών.

Για την επίτευξη αυτού του φιλόδοξου στόχου, το PHOENIX βασίζεται σε μια κοινοπραξία 12 συνεργατών που έχει τις γνώσεις και την έμπειρα για να κατανοήσει τις κοινωνικές και τεχνικές απαιτήσεις κτιρίων με παλαιό εξοπλισμό και να τις μεταφράσει σε καινοτόμες ICT λύσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση τους. Επιπλέον, προκειμένου να αξιολογηθεί και να επικυρωθεί η βιωσιμότητα των προτεινόμενων λύσεων, οι συνεργάτες του PHOENIX θα τις εφαρμόσουν σε 5 πιλοτικά κτιριακά συστήματα που βρίσκονται κατανεμημένα σε 4 Ευρωπαϊκές χώρες (Ιρλανδία, Ελλάδα, Ισπανία και Σουηδία), τα οποία χαρακτηρίζονται από διαφορετικά προφίλ προσφοράς και ζήτησης, διαφορετικές υπάρχουσες τεχνολογίες και ποικίλα επίπεδα ευφυΐας.

Η ομάδα Έξυπνων Ενεργειακών Συστημάτων της Ελίν Verd θα ηγηθεί του Ελληνικού πιλοτικού και των εργασιών για τον προσδιορισμό Έξυπνων Δεικτών Ετοιμότητας ενώ παράλληλα θα συντονίσει το Πακέτο Εργασίας με τίτλο «Ανάπτυξη Πιλοτικών, Λειτουργία και Κοινωνικοοικονομική Αξιολόγηση».

Η διάρκεια του έργου είναι 36 μήνες και ο συνολικός προϋπολογισμός που έχει διατεθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 3.999.965,50 εκατομμύρια ευρώ.

[1] European Commission, “Clean energy for all Europeans,” Luxembourg, 2019.

[2] L. Pérez-Lombard, J. Ortiz, and C. Pout, “A review on buildings energy consumption information,” Energy Build., vol. 40, no. 3, pp. 394–398, Jan. 2008.

© European Union, 2020

Το έργο PΗOENIX χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον αριθμό συμβολαίου 893079. Η ευθύνη για τις πληροφορίες και τις απόψεις που εκτίθενται σε αυτό το δελτίο τύπου φέρουν αποκλειστικά τους συγγραφείς

Για την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούμε cookies. Πατώντας “Αποδοχή” δίνετε τη συναίνεσή σας για αυτό. Πολιτική Προστασίας Προσωπικών ΔεδομένωνΑποδοχή