12/05/2020

Το πρόγραμμα Green Glycerol Conversions έχει τίτλο: Βιοτεχνολογική μετατροπή της ακάθαρτης γλυκερόλης σε υψηλής προστιθέμενης αξίας μικροβιακά προϊόντα μέσω πράσινων και αειφορικών διεργασιών, ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: Green_glycerol_conversions και ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ Τ2ΕΔΚ-01482. Περισσότερες πληροφορίες.

Το βασικό παραπροϊόν της παραγωγής βιοντήζελ είναι η ακάθαρτη γλυκερόλη (crude glycerol) και συνεπώς η δυνητική εκμετάλλευση του παραπροϊόντος αυτού με στόχο την παραγωγή είτε βιοκαυσίμων είτε χημικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας είναι κρίσιμη για την βελτίωση της βιωσιμότητας των μονάδων παραγωγής βιοντήζελ. Στόχος του έργου Green Glycerol Conversions είναι η βιοτεχνολογική αξιοποίηση της βιομηχανικής ακάθαρτης γλυκερόλης, το οποίο δημιουργείται κατά τη διεργασία παραγωγής βιοντήζελ. Αειφόρες, πράσινες και φιλικές προς το περιβάλλον διεργασίες προς παραγωγή 1,3-προπανοδιόλης (1,3-ΠΔ), 2,3-βουτανοδιόλης (2,3-ΒΔ), αιθανόλης και πολυ-υδρόξυ-αλκανοϊκών εστέρων (ΠΥΑ) θα λάβουν χώρα σε εργαστηριακή και ημι-πιλοτική κλίμακα, υπό ποικίλες συνθήκες καλλιέργειας, με χρήση επιλεγμένων βακτηριακών στελεχών τα οποία, στις περισσότερες περιπτώσεις θα είναι απομονωμένα από Ελληνικές εδώδιμες πρώτες ύλες, ενώ θα είναι δυνητικώς μη-παθογόνα.

Στο πρόγραμμα συμμετέχει η Ελίν Verd ως βασικός εταίρος και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ως υπεργολάβος. Η Ελίν Verd ως παραγωγός βιοντήζελ και συνεπώς γλυκερόλης, θα προμηθεύσει την πρώτη ύλη για την μελέτη των ανωτέρω διεργασιών, ενώ θα προχωρήσει σε εργαστηριακό επίπεδο στην διαδικασία ανάκτησης των παραγόμενων προϊόντων καθώς σε πιλοτικής κλίμακας μεταφορά των διεργασιών βιοτεχνολογικής μετατροπής.

Για την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούμε cookies. Πατώντας “Αποδοχή” δίνετε τη συναίνεσή σας για αυτό. Πολιτική Προστασίας Προσωπικών ΔεδομένωνΑποδοχή